Ukrzyżowanie (Ukrzyżowanie)

sen o ukrzyżowaniu symbolizuje całkowitą ofiarę. Również o sobie, jakiejś dziedzinie swojego życia lub wizji innej osoby. Negatywnie, ukrzyżowanie może stanowić niegodne kary, samookarze, lub jest celem lub kozłem ofiarnym innej osoby. Możesz mieć do czynienia z sytuacją, w której konsekwencje lub konsekwencje są nieuniknione. Pozytywnie, ukrzyżowanie może stanowić poświęcenie dla innych lub utrzymanie zasad lub wartości za wszelką cenę.