Kremacja (szczątki osoby skremowanej)

Interakcja z popiołami skremowanego ciała oznacza odrodzenie wewnętrznej jaźni. Widząc popiół, kiedy marzysz, wyróżnia się jako omen dla zmian i nowych początków. Ma również znaczenie symboliczne i sugeruje powrót do swojego prawdziwego ja. Musisz zaakceptować siebie i być wiernym sobie.