Tchórzem

Jeśli ty lub ktoś, kto jest tchórzem we śnie, to pokazuje, jak zaniedbuje cię, kim jesteś.