Sowy

Sen o sowie symbolizuje mądrość, mądre wybory lub dobre rady. Niezwykłe moce rozeznania. Rozszyfrowywanie tajemnic. Wszelkie informacje lub wiedzę, które można uzyskać od sowy będzie prawdopodobnie obejmować odpowiedź, aby rozwiązać problem.