Konwencji

Marząc o uczestnictwie w Konwencji, oznacza brak interakcji i kontaktu z innymi ludźmi. Należy wziąć pod uwagę, że podejmowane przez nie decyzje zawsze wpływają na innych ludzi. Upewnij się, że uwzględnisz tych ludzi w swoim życiu i podejmowanych przez nas decyzjach. Sen można interpretować znacznie lepiej, jeśli pamiętasz, jaki rodzaj Konwencji uczestniczył.