Stożki ruchu

Sen o stożku ruchu symbolizuje problem lub sytuację, która musi być przestrzegana w pierwszej kolejności, jak pracować, aby osiągnąć cele. Priorytet, rozproszenie lub porażka, które muszą być spełnione, jak realizować swoje cele. Poczucie, że cele są przekierowywane, zatrzymywane lub że druga osoba musi być szanowana w pierwszej kolejności. Alternatywnie, stożek tranzytowy może być znakiem, że trzeba spróbować innego podejścia. Stożki ruchu może być oznaką, że występują opóźnienia lub niepowodzenia. Mogą one również wskazywać, że zwracanie uwagi na inne ostrzeżenia lub potrzeby jest teraz ważne. Negatywnie, stożek ruchu może odzwierciedlać irytację lub podrażnienie osoby lub sytuacji, która cię powstrzymuje.