Betonu

Marząc o lub widząc w konkretnym śnie, reprezentuje swoje solidne i jasne zrozumienie jakiejś sytuacji. Sen może również oznaczać, że jesteś nieelastyczny i nieelastyczny. Śniąc lub widząc w betonowym mokrym śnie, może wskazywać, że jakiś problem lub jakiś aspekt twojego życia nadal pozostaje nierozwiązany.