Kolega

Sen o koledze, oznacza jego zdolność do bycia częścią jakiejś grupy. Aby uzyskać najlepszą interpretację swojego marzenia, zobacz znaczenie współpracownika.