Circuncidar ( circuncidar )

Marzenia obrzezane można interpretować jako odrzucenie czegoś, zwykle przekonania, roszczenia lub przebiegu działania. Może mieć symbolikę, która odmawia istotnej części siebie. Z drugiej strony, może to oznaczać pewnego rodzaju regresji w swoich uczuciach i emocjach. Czy izolujesz się od jakiejkolwiek sytuacji w związku?