Bolonia

Sen o Bolonii symbolizuje osobisty problem. Problemy, które są twoje tylko do czynienia, lub że inni ludzie nie są zainteresowani w trosce o ciebie.