Obrysu

Jeśli widzisz różne struktury we śnie, jak sen wskazuje swoje obawy przed rzeczami, które są ci nieznane.